Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

BBZ Bestuur

BBZ Logo

Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) bestaat uit de volgende personen:

  • Irene van de Voort (voorzitter)
  • Theo de Vos (vicevoorzitter)
  • Jan Wanders (lid)
  • Bert van Zeeburg (lid)
  • Theo Dekker (lid)
  • Cees Slob (lid)

De functie van ambtelijk secretaris wordt vervuld door Jacob Vreeling

Adresgegevens secretariaat BBZ:

Zwartewaterallee 14, 8031 DX, Postbus 240, 8000 AE  ZWOLLE, T 088 888 66 66

De contactgegevens van de bestuursleden van de BBZ vindt u hier.

Naast het bestuur zijn er de navolgende commissies met elk hun specifieke professie:

Promotiecommissie
Cees Slob, voorzitter.
Theo Dekker
Marijke Booij
Karin van Veen
Sjaak Koopman
Lisette van der Burg
Arie Schaap
communicatiebureau Heldergroen

Werkgroep Cum Laude
Jacob Vreeling, projectleider
Cees Slob
Arie Schaap
Irene van de Voort
communicatiebureau Heldergroen

Technische werkgroep Cum Laude
Jacob Vreeling
Cees Slob
Irene van de Voort
Gea van de Puijll
Barbara Hart

Vrijwilligers werkgroep Cum Laude
Arie Schaap

Website en Social Media
Bert van Zeeburg
Theo Dekker

Klankbordgroep Hygiënecode
Jan Wanders
Irene van de Voort
Broeder Jacobus van de Koningshoeve
Marijke Booij
Huig de Graaf
Jan Uitentuis

Noteringscommissie
Ruud van Schie
Wijnand de Wit
Cor de Bas
Jacco Bot
4 kaashandelaren

Redactie commissie De Zelfkazer
Irene van de Voort
Henk ten Have
Marga Mooren
Bert van Zeeburg

Vertrouwenscommissie
Bert van Zeeburg
Cees Slob
Theo Dekker

Controlecommissie Boerderijzuivel.
Theo de Vos
Theo Dekker

Controlecommissie Kaas van de Boerderij
Cees Slob
Marga Moore

Commissie Zuivel
Jennifer van de Burg
Astrid Dal
Irene Bruins
Maas Merkens

De algemene ledenvergadering vond plaats op donderdag 10 maart 2016. Raadpleeg hier de agenda voor de algemene ledenvergadering. Lees hier het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2016.

Het bestuur vergadert minimaal 8 keer per jaar. De vergaderdata in 2016 zijn: 19 januari, 17 februari, 2 maart, 20 april, 1 juni, 13 juli, 7 september, 19 oktober en 7 december 2016.

Leden van de BBZ kunnen de agenda van de dichtst bijzijnde bestuursvergadering hier raadplegen.

Meer informatie over de BBZ vindt u in het informatieboekje.

Voorjaar 2013 heeft het bestuur van de BBZ na overleg met de leden de toekomstvisie vastgesteld.

De BBZ ondersteunt de Kaasdagcommissies die de regionale kaaskeuringen organiseren. Het schema van de kaasdagcommissies, keuringsdata en bereidingsperioden in 2016 kunt u hier raadplegen, evenals het protocol voor de kaaskeuringen,